ข่าว

ShandongLandianbiologicalTechnologyCo., Ltd ฮาลาล poolicy

มณฑลซานตง Landian Biological Technology Co. , Ltd. วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ของระบบการประกันฮาลาล (HAS) ตามกฎของ ip pop mui คือการรับรองความเป็นฮาลาลของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามกฎหมายอิสลาม

มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองได้รับการรับรองฮาลาลโดย LPPOMMUI

ดูแลให้ระบบการผลิตทั้งหมดที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมีความสะอาดเพียงพอและปราศจากฮาลาล

มั่นใจได้ว่าสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมดที่ผลิตสำหรับผู้บริโภคชาวมุสลิมได้รับการรับรองฮาลาลโดย LPPOMMUI


เวลาโพสต์: พ.ย. 15-2020